Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die DDK timmerwerk biedt. Respect voor de privacy van onze cliënten en opdrachtgevers ziet DDK timmerwerk als een maatschappelijke en professionele plicht. Voor administratieve en belastingtechnische zaken heeft DDK timmerwerk (minimale) persoonsgegevens nodig. Hierin volgt DDK timmerwerk de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. ‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Gegevens die hier onder vallen zijn:
– naam
– adres
– e-mailadres
– telefoonnummer
– bankrekeningnummer
– etc.

Omgang persoonsgegevens:
Voor het opstellen van offertes en facturen hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn. DDK timmerwerk geeft geen gegevens door aan derden, noch geeft zij deze weg tegen wederdiensten. Aan DDK timmerwerk verstrekte gegevens blijven intern. Bij samenwerking of doorverwijzen naar collega’s of sectorgenoten vraagt DDK timmerwerk toestemming voor het doorsturen van de benodigde gegevens aan deze derden. DDK timmerwerk bewaard gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die DDK timmerwerk noodzaakt de gegevens langer te bewaren. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een externe database. Facturen en offertes worden onder de wettelijke termijn van 7 jaar elektronisch bewaard. De gegevens worden zo optimaal mogelijk beveiligd tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. De gegevens worden bewaard in een Microsoft omgeving met passwords op hard- en software, met actuele virus- en malware bescherming.  AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om deze gegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Bij opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of eigen gegevens kunt u contact opnemen met DDK timmerwerk via info@ddktimmerwerk.nl of 06 28 30 67 56.

Opgesteld op 9 Oktober 2018.

DDK timmerwerk
Denny de Koning
Achterweg 13
4124 AD Hagestein
06 28 30 67 56
KVK Nummer: 72774185